Etäluettavat huoneistokohtaiset vesimittarit pakollisiksi

EU energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että uusiin moniasuntoisiin rakennuksiin on asennettava huoneistokohtaiset etäluettavat lämpimän veden kulutusmittarit. Käytönnössä kulutuksen seurantaan laitetaan samalla usein myös kylmävesi. Vanhat mittarit on korvattava etäluettavilla viimeistään 31.12.2026. Suomi on hakenut helpotusta aikatauluun kustannustehottomuuden perusteella. Suomen on saatava oma direktiivi voimaan 25.10.2020 mennessä.

Kustannustehottumuus onkin mielenkiintoinen näkemys, joka poikkeaa saatavilla olevasta tiedoista ja kokemuksista. Tutkimusten mukaan etäluettavaan mittariin liitetty asuntokohtainen kulutusnäyttö vähentää veden kulutusta noin 30%. Reaaliaikainen tieto kulutuksesta vaikuttaisi siis ohjaavan veden käytön vähentämiseen.

Isännöitsijät ja kiinteistöhuollot eivät laita pahakseen etäluettavien mittareiden tuloa. Kulutuksen seurantaa tehdään vähintään vuositasolla, osassa lukemat käydään lukemassa mekaanisista mittareista tasauslaskutusta varten 1-4 kertaa vuodessa. Tiedoista sitten lasketaan ennakkomaksun ja toteutuneen kulutuksen erotus tasausta varten. Kokonaiskulutusta seurataan vähintään vuositasolla. Kaikki tämä selvitystyö maksaa. Kulutuksen seuranta helpottuu etäluettavien mittareiden myötä merkittävästi.

Lisäksi etäluettavat mittarit toimivat vuotovahteina. Vuotava vesilinja paljastuu, vaikka sitä ei silmällä vielä havaitse. Vuotava WC-pönttö tai pieni rikkouma putkessa paljastuu aikaisemmassa vaiheessa. Kokonaisuutena mittarit voivat maksaa itsensä takaisin hyvinkin nopeasti, kun kaikki vaikuttimet otetaan huomioon. Ja pitääkin ottaa, kaikki ne kuitenkin on kustannuksia, joiden väheneminen on kaikkien osakkaiden etu.