Taloyhtiösivut asunto-osakeyhtiöille

Valokeila esittelee taloyhtiösivut asunto-osakeyhtiöille. Yhteistyössä Korjaussarja.com:in ja Uudenmaan Huoltokeskus Oy:n kanssa tuotettu palvelu on kehitetty parantamaan tiedon kulkua, vähentämään turhaa paperidokumenttien siirtelyä, toimimaan dokumenttipankkina ja säästämään aikaa sekä rahaa. Näissä tavoitteissa on onnistuttu hyvin, kehitystyö toki jatkuu edelleen. Uusia toimintoja lisätään vastaamaan asunto-osakeyhtiöiden muuttuvia tarpeita.

Sivusto on täysin asunto-osakeyhtiön omistama, isännöitsijästä riippumaton, ja hallinnoima palvelu. Sivusto varten varataan taloyhtiölle oma domain ja kotisivutila. Yleisesti ongelmana intra/extranet-palveluissa on, että isännöitsijän vaihdon mukana menee sähköiset palvelut. Sinne tuotettu tieto ja dokumentaatio menevät siinä monesti hukkaan. Kiinteistöliiton asiakkailleen tarjoama vastaavanlainen palvelu on melko rajoitettu, ja erittäin hankala ylläpitää. Salattu osiota dokumenteille ei ole, salattuja tietoja sinne voi kirjoitella erikseen. Se on osoittautunut erittäin työlääksi käytännössä. Nämä ongelmat päätimme ratkaista ensimmäiseksi.

Korjaussarja.com tarjoaa ylläpito ja kehityspalveluita sivustoille. Sivuston ulkoasua, sisältöä ja osioita voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaisesti. Itse julkaisujärjestelmän ylläpito päivityksineen hoituu myös.

Uudenmaan Huoltokeskus Oy myy palvelua osana palvelukonseptiaan taloyhtiöille, laajentaen näin isännöintipalvelujaan. Omille asiakkaille suurin osa tiedoista on jo valmiina sivuille siirtämistä varten, muille asunto-osakeyhtiöille sivustot tehdään erillisenä palveluna. Tämä ei vaadi isännöinnin tai huollon asiakkuutta, ja asiakas saa valita ylläpidon mistä parhaaksi sen katsoo. Oikeudet ovat ja säilyvät sivustoon sekä domainiin asunto-osakeyhtiöllä.

Palvelun esittelysivu: www.valokeila.fi/demo

Kysy lisätietoa ja pyydä esittely:

Uudenmaan Huoltokeskus Oy
www.uhkoy.fi
Email. tekninen@uhkoy.fi

Korjaussarja.com
www.korjaussarja.com
Email. info@korjaussarja.com