Tulityötilaukset vähän retuperällä isännöintitoimistoissa

Tulityötilauksista on selkeä lainsäädäntö ja käytäntö olemassa. Sen noudattaminen on sinänsä tärkeää, kun vahingon sattuessa siihen liittyvät dokumentit otetaan esiin ensimmäiseksi. Työtä varten pitää olla tulityösuunnitelma ja tulityölupa. Molempien hoitaminen on tilaajan vastuulla, taloyhtiössä useimmiten isännöitsijän hallituksen valtuuttamana. Isännöitsijöillä vaan harvemmin on tulityökorttia, joten hän ei voi kirjoittaa kumpaakaan.

Urakoitsijan kanssa voi sopia käytettäväksi heidän tulityösuunnitelmaansa. Se on tehty kattamaan eri tilaratkaisut ja materiaalit. Suunnitelman idea on kertoa erityispiirteitä kohteesta, rakenteista ja materiaaleista, asioita, joita pitää ottaa huomioon tulitöitä suorittaessa. Varmempaa olisi olla kuitenkin taloyhtiöllä oma suunnitelma.

Tulityölupa myönnetään määräajaksi, tulityön suorittamisen ajaksi. Mikäli työ kestää pitkään, lupa pitää myöntää jaksottaen määräaikaiseksi. Tarkoituksena on, että tilat ja puitteet käydään läpi välillä pitkillä työmaillakin. Ennakkopäätös löytyy, ettei vuoden mittainen lupa ole pätevä, käytännössä 3 kuukautta on ihan maksimipituus luvalle kerrallaan. Toistaiseksi voimassa olevaa lupaa ei voida myöntää.

Kun toinen tai molemmat sitten puuttuvat, alentavat vakuutusyhtiöt korvausta vahingon sattuessa. Vastuuseen joutuu silloin tilaaja. Se onko tilaaja henkilökohtaisesti vastuussa vai työnantaja, riippuu sitten eri tekijöistä. Tulityökurssi tulisi isännöitsijällä olla kuitenkin ehdottomasti suoritettuna.