riidat

Taloyhtiön suurimmat riidat ja korvaukset tulevat teknisistä kiistoista

Asunto-osakeyhtiön suurimmat kiistat, ja niitä seuraavat kustannukset, tulevat teknisistä ratkaisuista. Asunto-osakeyhtiölakia uudistettiin 2009 ja siinä selkeytettiin vastuunjakoa. Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja selkeytettiin 1998, julkaisemalla YSE 1998. Remontteja selkeyttämään on käytetty yhtiöjärjestyksen muutoksia, mikä on paikallisesti usein…