asunto-osakeyhtiö

Kun isännöitsijä hankinnoissa ylittää toimivaltansa

Asunto-osakeyhtiölaki, 17§. “Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä saa ryhtyä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin toimiin vain hallituksen valtuutuksen perusteella tai jos…


Taloyhtiön suurimmat riidat ja korvaukset tulevat teknisistä kiistoista

Asunto-osakeyhtiön suurimmat kiistat, ja niitä seuraavat kustannukset, tulevat teknisistä ratkaisuista. Asunto-osakeyhtiölakia uudistettiin 2009 ja siinä selkeytettiin vastuunjakoa. Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja selkeytettiin 1998, julkaisemalla YSE 1998. Remontteja selkeyttämään on käytetty yhtiöjärjestyksen muutoksia, mikä on paikallisesti usein…