asuminen

Minitalossa ei tingitä asumisen ilosta

Minitalojen syntyyn on vaikuttanut paljon Yhdysvalloista lähtöisin oleva pientaloliike, joka on arkkitehtuurin suunta ja kansalaisliike. Sen myötä on syntynyt erilaisia variaatioita kuten konttitalot ja tilatehokkaat kerrostalot. Minimalistinen ei tarkoita kaiken karsimista, vain kaiken turhan karsimista….


Jaettu asuminen, ihmisen paluu yhteisöön

Suurin osa ihmiskunnan historiasta ihmiset asuivat suurissa leireissä, riippuvaisina toisistaan, jakaen ​​ruokaa, lastenhoitoa ja kaikkea muuta – ilman seiniä ja ovia. Nyt yhteisöasuminen on tulossa takaisin. Syynä ei ole elämän laadusta tinkiminen, vaan päinvastoin, tahdotaan saada…