Taloyhtiö rakennuttajana

Nykyään tulee eteen tilanteita, joissa vanhan korjaaminen ei ole enää järkevää. Uuden rakentaminen vanhan tilalle on kuitenkin raskas projekti, myös asukkaille. Mikäli tontilla on rakennusoikeutta jäljellä, voidaan päästä vähän helpommalla. Helppoa se ei kuitenkaan ole.

Uuden rakentaminen, purkamatta vanhaa, eli lisärakentaminen, ei periaatteessa vaadi täyttä suostumusta osakkailta. Siihen riittää 2/3 osan enemmistö. Siihen rakentamiseen ei vaan välttämättä ole rahaa, joten joudutaan ottamaan lainaa. Tästä seuraa taloudellinen riski taloyhtiölle ja se taas vaatii kaikkien suostumuksen. Ei voi suositella nykyisen lainsäädännön puitteissa edes yrittää osittaisen enemmistön päätöksellä etenemistä. Lainmuutos, ettei täyttä suostumusta rakentamiseen tarvittaisi, on parhaillaan lausuntokierroksella. Museovirasto on jo ehtinyt siihen oman kriittisen lausuntonsa antamaan.

Taloyhtiön toimintaan ei kuulu rakentaminen, mutta ei sitä ole pois suljettukaan. Taloyhtiön ei tosin kannata toimia pääurakoitsijana, vaan valita siihen rakennusliike hoitamaan rakentaminen. Vastuukysymykset ovat aivan liian suuret taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän hoidettavaksi. Taloyhtiö voi toimia kuitenkin tilaajana rakennukselle. Vastuilta ei voida välttyä täysin kuitenkaan. Kun kaikki muut lenkit pettää, voi joutua taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä vastuuseen. Silloin yleensä jotain tehtäviä on laiminlyöty ja pahasti.

Kaikki eivät ole tästä kehityssuunnasta tietenkään mielissään. Taloyhtiöt ovat usein valmiiksi hyvillä paikoilla, kaava-alueella ja infra rakennettuna. Siitä vaan alkaa lupien saamisen jälkeen rakentamaan. Näille tonteille rakennusoikeudella olisi ostajiakin. Taloyhtiö voi myydä tontin rakennusoikeudella, hinta määräytyy sijainnin mukaan, kerrosneliöittäin. Tässä kohtaa on varmasti hyvä miettiä mihin taloyhtiön resurssit riittävät. Kerrostalo on ihan eri luokan projekti kuin rivi- tai luhtitalo.

Ei sellaista remonttia tai rakentamista taloyhtiössä ole, etteikö kannattaisi palkata valvojaa. Oli se sitten osakkaan oma keittiöremontti, tai uuden talon rakentaminen. Tässä kohtaa älkää säästäkö, ottakaa hyvä, ellei paras.