Rahastaako isännöitsijä remonteissa ?

Keskustelupalstoilta ja lehdistä voi huomata että, osakkaat kokevat isännöitsijän rahastavan remonttien yhteydessä. Tyytymättömyyttä aiheuttaa isännöitsijän laskuttamat remonttien lisäkustannukset. Ikkuna- ja julkisivuremonteissa, sekä linjasaneerauksissa ilmiö korostuu. Kiinteistöliiton koetaan vain tarkkailevan sivullisena, puuttumatta ollenkaan tilanteeseen.

Suurinta tyytymättömyyttä vaikuttaisi aiheuttavan isännöitsijän prosenttipohjainen laskutus. Isännöitsijä laskuttaa 2-10% osuutta urakasta palkkioksi omasta työstään. Vähänkään isommissa remonteissa prosenttipalkkio nousee merkittävän suureksi kuluksi taloyhtiölle. Pahimmillaan isännöitsijä toimii pääurakoitsijana, ja laskuttaa prosenttipalkkiota kaikesta maksuliikenteestä. Perusteena tarjotaan mahdollisuutta säästää, kun erillisveloituksella lasku voisi olla paljon suurempi.

Isännöitsijän tehtävät sisältävät ennen remonttia kokousten järjestämistä, tarjousten kilpailuttamista, ja tarjousten vertailua. Remonttia ennen ja remontin aikana isännöitsijä hoitaa usein tiedottamista. Työmaan aikaiset asukastiedottamiset hoitaa usein urakoitsija. Isännöitsijä osallistuu työmaakokouksiin, ja pitää huolen, että remontin dokumentit tulevat asianmukaisesti tallennettua. Isännöitsijä hoitaa usein laskuliikenteen, laskujen hyväksymiset ja laskujen reklamaatiot. Näistä töistä isännöitsijä laskuttaa erikseen sopimuksen mukaisesti.

Nykyinen käytäntö on palkata ammattitaitoinen valvoja valvomaan työmaata, ja työn edistymistä. Tähän ei läheskään kaikille isännöitsijöillä ole tarvittavaa osaamista, joten palvelu ostetaan usein muualta. Ja hyvä niin. Isännöitsijän vakuutus ei välttämättä edes kata hänen tekemiään rakennustoimialan virheitä.

Prosenttilaskutukseen ei todellakaan tarvitse suostua. Isännöitsijän tarjoamista lisätöistä suuren osan hoitaa pääurakoitsija, lain vaatimuksien mukaisesti. Pääurakoitsija hoitaa viranomaisilmoitukset ja vastuut, myös työntekijöistä. Valvoja tekee omalla työpanoksellaan lisätyön tarvetta myös pienemmäksi. Isännöitsijän rooli remonteissa on pienentynyt vuosien saatossa. Merkittävä syy on muuttuneet lait sekä asetukset, ja niiden myötä muuttuneet vastuut.

Remonttilaskutuksen tulee olla läpinäkyvää isännöitsijän ja hallituksen välillä. Taloyhtiön hallituksen jäsenet voivat tarkastelle kirjanpitoa ja rahaliikennettä, yleensä isännöitsijän tai kirjanpitäjän toimistolla. Hallituksen puheenjohtajan jopa edellytetään seuraavan rahojen käyttöä.

Isännöitsijän rooli on ensisijaisesti valvoa taloyhtiön etua, ei omaansa, eikä edes osakkaan. Osakkaan etu tulee hyvin hoidetusta yhtiöstä. Mikäli isännöitsijä tämän roolinsa unohtaa, voi taloyhtiöllä olla korkea aika tutustua muihin alan toimijoihin, ja heidän tarjoamiin palveluihin.